2018-02-26

Dane teleadresowe

Ogłoszenie w sprawie ograniczenia w pracy

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie informuje,
że zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 ze zm.)
od dnia 3 kwietnia 2020r. do odwołania ogranicza się
wykonywanie zadań przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Rzeszowie wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sposób wyłączający
bezpośrednią obsługę interesantów.

 

 

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE 

UL. DĄBROWSKIEGO 79A 35-040 RZESZÓW


 

GODZINY URZĘDOWANIA:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK GODZ 7:30 - 15:05

E-MAIL: PSSE.RZESZOW @ PIS.GOV.PL

 

TEL. +48 17 7421308

 

Centrum Kontaktu COVID – 19

+48 22 25 00 115

 

TELEFON ALARMOWY PSSE W RZESZOWIE

668 958 999


DOSTĘPNY POZA GODZINAMI URZĘDOWANIA,
TYLKO W SYTUACJI ZAGROŻENIA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEGO

 

 

NUMERY WEWNĘTRZNE:

 • 111 - 113 - ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII
 •  
 • 115 - ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ
 •  
 • 117 - 118 - ODDZIAŁ HIGIENY PRACY
 •  
 • 120 - KADRY
 •  
 • 121 - 123- ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
 •  
 • 126 - SEKRETARIAT
 •  
 • 129 - KSIĘGOWOŚĆ
 •  
 • 131 - SEKCJA ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO
 •  
 • 134 - ODDZIAŁ HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
 •  
 • 137 - SEKCJA OŚWIATY I PROMOCJI ZDROWIA

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się