2018-02-26

Dane teleadresowe

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE 

UL. DĄBROWSKIEGO 79A 35-040 RZESZÓW


 

GODZINY URZĘDOWANIA:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK GODZ 7:30 - 15:05

E-MAIL: PSSE.RZESZOW @ PIS.GOV.PL

 

TEL. 17 85-419-09
(SEKRETARIAT)

TEL. 17 85-419-36
(ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWNOSCI I ŻYWIENIA)

TEL. 17 85-419-10
(ODDZIAŁ HIGIENY PRACY)

TEL. 17 85-419-69
(ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ I ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII)

FAKS: NR WEW. 110

 

TELEFON ALARMOWY PSSE W RZESZOWIE


DOSTĘPNY POZA GODZINAMI URZĘDOWANIA,
TYLKO W SYTUACJI ZAGROŻENIA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEGO

668 958 999 

 

numery wewnętrzne:
110 - faks

113 -Oddział Epidemiologii

115 - Oddział Higieny Komunalnej

118 - Oddział Higieny Pracy

119 - Kadry

121-123- Oddział Higieny Żywności i Żywienia

126 - Sekretariat

128 - Obsługa prawna

123 - Inspektor Ochrony Danych

129 - Księgowość

131 - Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

134 - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się