2018-02-26

Kierownictwo

Kierownictwo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie


Jaromir Ślączka

tel. +48 17 74 21 308

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godz. 12-14
Skargi i wnioski do dyrektora PSSE w Rzeszowie
przyjmowane są w sekretariacie w pokoju 26 II piętro
 

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

mgr inż. Wiesław Kwater

tel. +48 17 74 21 308 wew. 125

Główny Księgowy

Ewa Gałas
tel. +48 17 74 21 308 wew. 129

Obsługa Prawna


mgr Renata Kucaj
mgr Piotr Fugas
tel. +48 17 74 21 308

Inspektor Ochrony Danych


Bartosz Bereś
tel. +48 17 74 21 308 wew. 123
email:iod@psserzeszow.pl

Kadry

Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego
mgr Beata Haba
tel. +48 17 74 21 308 wew 119

Kierownicy Komórek Organizacyjnych

Oddział Higieny Żywności i Żywienia

mgr inż. Krzysztof Hołysz tel. +48 17 74 21 308

Oddział Higieny Komunalnej

mgr inż. Marek Urbanik tel. +48 17 74 21 308 wew. 115

Oddział Epidemiologii

mgr inż Dominika Rylska-Malita tel. +48 17 74 21 308

Oddział Higieny Pracy

mgr Krystyna Przewoźnik tel. +48 17 74 21 308 wew. 117

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

koordynator mgr inż. Paweł Matejko tel. +48 17 74 21 308 wew. 131

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr inż. Wiesław Kwater tel. +48 17 74 21 308 wew. 134

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

mgr Ewa Pietrucha tel. +48 17 74 21 308 wew. 137

Kierownik Systemu Jakości

Bartosz Bereś tel. +48 17 74 21 308 wew. 123

Koordynator Strony Internetowej

mgr Ewa Pietrucha tel. +48 17 74 21 308 wew. 137

Koordynator dostępności:

st. asystent Ewa Pietrucha tel. +48 17 74 21 308 wew. 137
Organem sprawującym nadzór nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie jest
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się